Jak poznać, co mam robić (w życiu)?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 6 X 2019

  • 2 Tm 1,6-16
  • Łk 17,5 -10

1. Jakie jest twoje marzenie?

Przypominam Ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie. (2Tm 1,6)

Co sprawia ci największą radość? Kiedy najbardziej czujesz, że żyjesz? Jeżeli masz marzenia, nie bój się nimi dzielić z innymi. To nic nie kosztuje, a wiele możesz zyskać. Nie bój się powierzyć Bogu swoich marzeń.

2. Przyjrzyj się temu co potrafisz robić.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, oraz trzeźwego myślenia (2Tm 1,7).

W czym jesteś dobry i co ci wychodzi najlepiej? Możesz sporządzić listę swoich silnych i słabych stron.

3. Przyjrzyj się swojemu doświadczeniu (także błędom)

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! (2Tm 1,8)

Spójrz na swoje życie i zastanów się, czego się nauczyłeś? Jakie masz doświadczenia, którymi możesz się podzielić, aby inni mogli wzrastać?

4. Przyjrzyj się temu, w czym możesz pomóc innym?

Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. ( Łk 17,10)

W jaki sposób możesz zrobić najlepszy pożytek z tego co Bóg ci dał? Rozglądnij się kto potrzebuje twojej służby i uczyń pierwszy krok.

5. Przyłącz się do właściwych ludzi

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. (2 Tm 1,13)

Wiele dobrych spraw można robić jeżeli będziemy je robić z właściwymi ludźmi. Czy masz już takich ludzi wokół siebie? Jeżeli jeszcze nie to, zacznij szukać.

Zacznij działać – „Przepasz się” (Łk 17,8). Co będzie twoim pierwszym krokiem?

Jeżeli masz pytania napisz do nas: daklemens49@gmail.com