Jak skutecznie się modlić?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 13 X 2019

Łk 17,11-19

1. Zacznij od prośby

Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. (Łk 17,13).

Nie bój się zwrócić do Boga i proś go o pomoc.

  • Co jest moją potrzebą dzisiaj? Czy odważę się zawołać do Boga?

2. Dziękuj za otrzymane dobro

Upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. (Łk 17,6)

Niejednokrotnie nie potrafimy dostrzegać dobra, które jest wokół nas, dlatego że nie potrafimy dziękować, za to co już mamy.

  • Znajdź jeden motyw w ciągu dnia, aby podziękować Bogu.

3. Odważ się uwielbić Boga

Nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? (Łk 17,18)

Uwielbienie to taka forma modlitwy, gdzie człowiek najbardziej uznaje, że Bóg jest Bogiem. To bezinteresowne stanięcie przed Bogiem.

  • Uwielbij Boga tak jak potrafisz.

4. Żyj pełnią życia

Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. (Łk 17,19)

Modlitwa uwielbienia to nie tylko uczucie, czy przeżycie. Modlitwa uwielbienia zmienia życie i daje siłę do życia.

  • Jeżeli jesteś w stanie, to podziel się ze znajomą osobą tym, co Bóg uczynił w twoim życiu.

Jeżeli masz pytania napisz do nas: daklemens49@gmail.com