Jak długo mam się modlić?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 20 X 2019

  • Ps 121
  • Łk 18,1-8

1. Jak często się modlić?

Zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. (Łk 18,1)

  • Ile czasu w ciagu dnia przeznaczam na modlitwę?

2. Jak długo mam się modlić?

Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? (Łk 18,7)

Czasami myślimy, że modlitwa powinna przynosić takie efekty, jak uczy nas świat: jeżeli czegoś chcę, to tak ma być. Jezus uczy nas na czym polega modlitwa. Jej cechą jest miłość i wytrwałość.

  • Pomódl się za kogoś, kto jest w potrzebie.

3. Łatwiej jest modlić się razem

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w opiekę. (Łk 18,8)

W pojedynkę szybko się zniechęcamy. Jeżeli modlimy się we wspólnocie, to wtedy wspieramy siebie nawzajem.

  • Przyłącz się do wspólnoty, abyś razem z innymi mógł się modlić.

4. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia (Ps 121,8)

Czy jednak, gdy Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? (Łk 18,8)

  • Spróbuj przynajmniej przez miesiąc z wiarą modlić się codziennie w jednej intencji.

Jeżeli masz pytania napisz do nas: daklemens49@gmail.com