Chwalić się czy modlić się?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 27 X 2019

  • Ps 34
  • Łk 18,9-14

1. Jak nie pomylić modlitwy z chwaleniem się przed Bogiem moimi zasługami?

Słowo Boże ukazuje dwa sposoby zwracania się do Boga. Mogę stanąć przed Bogiem i chwalić się co zrobiłem i oczekiwać pochwałę z Jego strony, albo mogę stanąć przed Bogiem i zacząć się modlić.

2. Modlitwa faryzeusza

Faryzeusz skupiony na sobie (Łk 18,11)

Modli się „dziękczynieniem” ale jest to osąd innych pod pozorem modlitwy.

„Dostrzega” dobro, ale pogardza innymi.

Chwali się swoimi zasługami zamiast uznać, że to wszystko co ma jest darem Boga.

3. Modlitwa celnika

Stał z daleka i nawet nie śmiał podnieść oczu. (Łk 18,13)

Staje do modlitwy w postawie pokory

Otwiera swoje serce przed Bogiem i nie skupia się na pozorach.

Nie ukrywa prawdy o sobie przed Bogiem i dzięki temu otwiera swoje życie na przebaczenie i miłosierną miłość Boga.

4. Jaka jest moja modlitwa?

Spróbuj przynajmniej przez miesiąc z wiarą modlić się codziennie w jednej intencji.

Czy koncentruję się na tym co ja mogę dać Bogu – jak faryzeusz? Czy staję w prawdzie o sobie i otwieram moje życie na to co mogę otrzymać od Boga?

Modlitwa wymaga zaufania, zawierzenia, otwarcia serca.

  • Spróbuj podzielić się z Bogiem na modlitwie swoimi słabościami. Jeżeli masz kogoś, kto może pomodlić się za ciebie to poproś go o modlitwę w tej intencji.

Jeżeli masz pytania napisz do nas: daklemens49@gmail.com