Zawierzenie

Słowo Boże, IV Niedziela Adwentu, 22 grudnia 2019

  • Iz 7,10-14
  • Mt 1,18-24

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

1. Obietnica

Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).

Ewangelia ukazuje nam dzisiaj przestrzeń decyzji w sercu Maryi i Józefa. Na tym polega wiara. Uwierzyć obietnicy. Przyjąć zawierzenie, które otrzymuję od Boga.

Józef nie spodziewał się chyba tego, co się wydarzy po ślubie.  Ileż odwagi i wiary musieli wykazać zarówno Maryja, jak i Józef? Maryja, aby uwierzyć, że to Ona jest dziewicą, która pocznie i urodzi syna, jak zapowiadał Izajasz.  Józef, że proroctwo Boga spełnia się właśnie na jego oczach i bierze udział w czymś, czego nie rozumie.

  • Czy Bóg obdarzył cię kiedyś snem dotyczącym Twojego powołania?

2. Odpowiedź

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie (Mt 1, 24).

Każdemu z nas Bóg zawierzył nasze życie. Każdemu z nas Bóg zawierzył odpowiedzialność za życie innych.

  • Co robię, aby spełniać moje powołanie w życiu?

3. Radość

Aby Boże Narodzenie, które będziemy świętować za kilka dni było dla Ciebie radosne. Czyli… aby Boże marzenia, Boże obietnice jakie są w twoim życiu, sercu stały się ciałem.

o. Paweł Drobot CSsR