BOŻE NARODZENIE

Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, Książę Pokoju. (Iz 9,5)

Aby Boże Narodzenie, było dla Ciebie radosne.

Aby Boże marzenia i Boże obietnice jakie Stwórca złożył w Twoim sercu stały się ciałem w Twoim życiu.

Abyś był człowiekiem, który przynosi radość i pokój dla świata, jak czynił to Jezus.

Życzę Ci tego i powierzam Cię w modlitwie.

o. Paweł Drobot CSsR, duszpasterz DA Klemens