Chcemy Być połączeni

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie (Iz 61, 1)

W poniedziałkową noc 26 kwietnia 2021 odbyło się drugie spotkanie w ramach rekolekcji „Połączeni” organizowanych przez wspólnotę Sursum Corda oraz DA Klemens dla młodzieży polonijnej  ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejny raz mimo odległości i różnych stref czasowych staliśmy się jednością. Po przypomnieniu sobie treści z ostatniego spotkania – tego, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, którym On nieustannie przebacza, weszliśmy głębiej w temat rekolekcji. Wspólnie (niektórzy po raz pierwszy, niektórzy na nowo) poznawaliśmy wartość wspólnoty oraz osobę Ducha Świętego. Młodzi uczestnicy  rekolekcji mogli wysłuchać świadectw dotyczących wpływu wspólnoty i Ducha Świętego na życie animatorów oraz podzielić się własnym doświadczeniem Jego działania.
Przez wspólne uwielbienie Jezusa, modlitwę oraz dzielenie Bóg przemieniał nasze serca i przytulał nas do siebie jeszcze mocniej.


Dziękujemy  Duchowi Świętemu za to, że nas zaprosił i zjednoczył. W Nim topnieją podziały, dystans i odległości! Dzięki Niemu możemy lepiej poznawać Jezusa i przez Niego być prawdziwie połączeni z Ojcem.
Po radości i pasji z jaką uczestnicy dzielili się pragnieniem pogłębienia przyjaźni z Duchem Świętym nie mamy wątpliwości, że rekolekcje „Połączeni” wydają już teraz obfite owoce.

Niech Pan Jezus będzie w nich uwielbiony!

źródło: sursumcordamissio.com