Ocaleni

Z Jezusem jesteśmy zwycięzcami. Odwagi. Nie lękaj się!