Jak poznać, co mam robić (w życiu)?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 6 X 2019

  • 2 Tm 1,6-16
  • Łk 17,5 -10

1. Jakie jest twoje marzenie?

Przypominam Ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie. (2Tm 1,6)

Czytaj dalej Jak poznać, co mam robić (w życiu)?