Wielkanoc 2022

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzek do nich: POKÓJ WAM.

(J 20,19)

Niech POKÓJ, pierwszy dar Zmartwychwstałego Pana będzie umocnieniem dla Ciebie.

Chrystus Zmartwychwstał! A my razem z Nim.

DA Klemens