Chcemy Być połączeni

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie (Iz 61, 1)

W poniedziałkową noc 26 kwietnia 2021 odbyło się drugie spotkanie w ramach rekolekcji „Połączeni” organizowanych przez wspólnotę Sursum Corda oraz DA Klemens dla młodzieży polonijnej  ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejny raz mimo odległości i różnych stref czasowych staliśmy się jednością. Po przypomnieniu sobie treści z ostatniego spotkania – tego, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, którym On nieustannie przebacza, weszliśmy głębiej w temat rekolekcji. Wspólnie (niektórzy po raz pierwszy, niektórzy na nowo) poznawaliśmy wartość wspólnoty oraz osobę Ducha Świętego. Młodzi uczestnicy  rekolekcji mogli wysłuchać świadectw dotyczących wpływu wspólnoty i Ducha Świętego na życie animatorów oraz podzielić się własnym doświadczeniem Jego działania.
Przez wspólne uwielbienie Jezusa, modlitwę oraz dzielenie Bóg przemieniał nasze serca i przytulał nas do siebie jeszcze mocniej.


Dziękujemy  Duchowi Świętemu za to, że nas zaprosił i zjednoczył. W Nim topnieją podziały, dystans i odległości! Dzięki Niemu możemy lepiej poznawać Jezusa i przez Niego być prawdziwie połączeni z Ojcem.
Po radości i pasji z jaką uczestnicy dzielili się pragnieniem pogłębienia przyjaźni z Duchem Świętym nie mamy wątpliwości, że rekolekcje „Połączeni” wydają już teraz obfite owoce.

Niech Pan Jezus będzie w nich uwielbiony!

źródło: sursumcordamissio.com

W poszukiwaniu mądrości. Księga Syracha

„Oto mądre napomnienia i pożyteczne wskazania. Szczęśliwy człowiek, który je będzie rozważał, a ten które złoży ich w swym sercu, stanie się mądrym.”

Mądrość Syracha 50,27-28

W czwartek 25 lutego rozpoczęliśmy cykl spotkań których celem jest spólne rozważania jednej z piękniejszych ksiąg Starego Testamentu: Księgi Mądrości Syracha.

Jest to cykl dziewięciu spotkań w czwartki o godz. 19.30: 25 luty / 11, 25 marzec / 8, 22 kwiecień / 6, 20 maj / 10, 24 czerwiec.

Spotkania odbywają się on-line (zoom). Udział jest bezpłatny. Jeżeli chcesz dołączyć się do spotkań napisz do nas: daklemens49@gmail.com

Spotkania DA Klemens zawieszone do odwołania

Ze względu na zagrożenie coronawirusem zawieszamy cotygodniowe spotkania DA Klemens.

Polecamy waszej modlitwie tę sytuację oraz osoby dotknięte chorobą.

W czasie zawieszenia spotkań planujemy uruchomić wideokonferencje dla DA Klemens. Więcej informacji wkrótce.

Niech Bóg ma was wszystkich w swojej opiece.

o. Paweł Drobot CSsR, Duszpasterz DA Klemens


Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Wielki Post 2020 w DA Klemens

W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do wspólnego przeżwania tego szczególnego czasu dla chrześcijan ze wspólnotą DA Klemens.

Począwszy od czwartku 5 marca przez przez wszystkie czwartki studenci DA Klemens prowadzić będą rozważania Drogi Krzyżowej w kościele św. Klemensa (ul. Karolkowa 49). Rozpoczęcie o godz. 18.00.

W dniach 15 – 17 marca zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne dla studentów i młodzieży pracującej. Rekolekcje prowadzi o. Maciej Ziembiec CSsR razem ze studentami z duszpasterstwa akademickiego Bacówka z Torunia.

W ostatni weekend marca 27 – 29, zapraszamy na kurs NOWE ŻYCIE, które prowadzi SNE Sursum Corda.

Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele Niedzielę Słowa Bożego, która jest obchodzona w każdą III Niedzielę Zwykłą.

Greckie słowo „Logos” (łac. ratio), które tłumaczymy na język polski na „Słowo”, posiada dwa znaczenia. Oznacza najpierw sens, rozum Stwórcy, który poprzedza wszystko, wszelki byt. Stąd św. Jan zaczyna swój Prolog do Ewangelii słowami: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Całe stworzenie: świat i człowiek są sensowne, racjonalne, bo pochodzą od stwórczego najwyższego Rozumu Boga, z Jego Logosu. Jest także drugie znaczenie Logosu. „Logos” (łac. verbum) oznacza także mowę miłości. Bóg jest nie tylko Rozumem, obiektywnym sensem, geometrią świata, ale także miłującą wypowiedzią, zawiązującą więź, bliskość z tym, co stworzone, szczególnie z człowiekiem. To odwieczne Słowo Boga staje się ciałem, staje się człowiekiem. Jezus jest objawieniem Boga, który jest Rozumem i Miłością, najwyższą racjonalnością i jednocześnie najdoskonalszą miłością. Wyraża to św. Jan Ewangelista, gdy mówi o Chrystusie, że jest „pełen łaski i prawdy” (J 1,14b), czyli pełen miłości i mądrości.

Czytaj dalej Niedziela Słowa Bożego

Zawierzenie

Słowo Boże, IV Niedziela Adwentu, 22 grudnia 2019

  • Iz 7,10-14
  • Mt 1,18-24

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

1. Obietnica

Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).

Ewangelia ukazuje nam dzisiaj przestrzeń decyzji w sercu Maryi i Józefa. Na tym polega wiara. Uwierzyć obietnicy. Przyjąć zawierzenie, które otrzymuję od Boga.

Czytaj dalej Zawierzenie