Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele Niedzielę Słowa Bożego, która jest obchodzona w każdą III Niedzielę Zwykłą.

Greckie słowo „Logos” (łac. ratio), które tłumaczymy na język polski na „Słowo”, posiada dwa znaczenia. Oznacza najpierw sens, rozum Stwórcy, który poprzedza wszystko, wszelki byt. Stąd św. Jan zaczyna swój Prolog do Ewangelii słowami: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Całe stworzenie: świat i człowiek są sensowne, racjonalne, bo pochodzą od stwórczego najwyższego Rozumu Boga, z Jego Logosu. Jest także drugie znaczenie Logosu. „Logos” (łac. verbum) oznacza także mowę miłości. Bóg jest nie tylko Rozumem, obiektywnym sensem, geometrią świata, ale także miłującą wypowiedzią, zawiązującą więź, bliskość z tym, co stworzone, szczególnie z człowiekiem. To odwieczne Słowo Boga staje się ciałem, staje się człowiekiem. Jezus jest objawieniem Boga, który jest Rozumem i Miłością, najwyższą racjonalnością i jednocześnie najdoskonalszą miłością. Wyraża to św. Jan Ewangelista, gdy mówi o Chrystusie, że jest „pełen łaski i prawdy” (J 1,14b), czyli pełen miłości i mądrości.

Czytaj dalej „Niedziela Słowa Bożego”

Zawierzenie

Słowo Boże, IV Niedziela Adwentu, 22 grudnia 2019

  • Iz 7,10-14
  • Mt 1,18-24

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

1. Obietnica

Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).

Ewangelia ukazuje nam dzisiaj przestrzeń decyzji w sercu Maryi i Józefa. Na tym polega wiara. Uwierzyć obietnicy. Przyjąć zawierzenie, które otrzymuję od Boga.

Czytaj dalej „Zawierzenie”

Nowa perspektywa

Słowo Boże, Niedziela 4 XI 2019

  • Mdr 11,22-12,2
  • Łk 19,1-10

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. (Łk 19,2-3)

Zacheusz mimo tego, że był bardzo bogaty, zrozumiał, że czegoś ważnego brakuje mu w życiu. Dlatego za wszelką cenę chce zobaczyć Jezusa.

Czytaj dalej „Nowa perspektywa”

Chwalić się czy modlić się?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 27 X 2019

  • Ps 34
  • Łk 18,9-14

1. Jak nie pomylić modlitwy z chwaleniem się przed Bogiem moimi zasługami?

Słowo Boże ukazuje dwa sposoby zwracania się do Boga. Mogę stanąć przed Bogiem i chwalić się co zrobiłem i oczekiwać pochwałę z Jego strony, albo mogę stanąć przed Bogiem i zacząć się modlić.

Czytaj dalej „Chwalić się czy modlić się?”

Jak skutecznie się modlić?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 13 X 2019

Łk 17,11-19

1. Zacznij od prośby

Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. (Łk 17,13).

Nie bój się zwrócić do Boga i proś go o pomoc.

  • Co jest moją potrzebą dzisiaj? Czy odważę się zawołać do Boga?
Czytaj dalej „Jak skutecznie się modlić?”

Jak poznać, co mam robić (w życiu)?

Znajdź 20 minut czasu dla siebie. Przeczytaj Słowo Boże, które jest podane obok. Następnie pomódl się i postaraj się odpowiedzieć na niżej podane pytania.

Słowo Boże, Niedziela 6 X 2019

  • 2 Tm 1,6-16
  • Łk 17,5 -10

1. Jakie jest twoje marzenie?

Przypominam Ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie. (2Tm 1,6)

Czytaj dalej „Jak poznać, co mam robić (w życiu)?”